Koninklijk Besluit van 12 juni 2001
gepubliceerd op 05 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanduiding van een lid van het beperkt comité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014129
pub.
05/07/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2001. - Koninklijk besluit houdende aanduiding van een lid van het beperkt comité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 162;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1995 houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 1998 houdende aanduiding van sommige leden van het beperkt comité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1999 houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op de voordracht van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen van 1 juni 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Claude Fontinoy wordt aangeduid als lid van het beperkt Comité van de NMBS. Hij voert de titel van ondervoorzitter.

Hij zal het mandaat in die hoedanigheid van de heer François Cammarata, overleden, voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2001.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^