Koninklijk Besluit van 12 juni 2019
gepubliceerd op 21 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019202901
pub.
21/06/2019
prom.
12/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202901

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


12 JUNI 2019. - Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, artikel 6, § 6, vervangen bij de programmawet (I) van 24 december 2002;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 april 2019;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 66.166/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2019 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, belast met Personen met een beperking, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, vervangen bij de wet van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1°, wordt het bedrag "5.203,91" vervangen door het bedrag "5.307,99"; 2° in 2°, wordt het bedrag "7.805,87" vervangen door het bedrag "7.961,99".

Art. 2.In artikel 6, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1°, wordt het bedrag "5.307,99" vervangen door het bedrag "5.373,01"; 2° in 2°, wordt het bedrag "7.961,99" vervangen door het bedrag "8.059,52"; 3° in 3°, wordt het bedrag "10.757,47" vervangen door het bedrag "10.891,94".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019 met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 januari 2020.

Art. 4.De minister die de Personen met een beperking onder zijn bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, belast met Personen met een beperking, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^