Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 03 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011202684
pub.
03/06/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot oprichting van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, artikel 4;

Gelet op de voor 20 november 2010 regelmatig ingediende kandidaturen;

Gelet op het feit dat een zo groot mogelijke representativiteit dient nagestreefd te worden; dat hiervoor rekening diende gehouden te worden met de diverse domeinen waarop vrijwilligers en hun organisaties actief zijn;

Gelet op het feit dat alle leden, effectieve zowel als plaatsvervangende, lid zijn van de Hoge Raad voor Vrijwilligers en als dusdanig kunnen deelnemen aan alle vergaderingen, maar dat bij gebeurlijke stemmingen enkel de effectieve leden kunnen stemmen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 1 maart 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende organisaties worden benoemd als effectief Franstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : - Le Secrétariat Général de L'Enseignement Catholique, vertegenwoordigd door Mevr. Suzanne VAN SULL, wonende in Meise, - L'Association pour le Volontariat, vertegenwoordigd door de heer Jacques MICHIELS, wonende in Sint-Jans-Molenbeek, - Inter-environnement Wallonie, vertegenwoordigd door Mevr. Véronique PATERNOSTRE, wonende in Limal, - La Fédération Multisports Adaptés, vertegenwoordigd door de heer Philippe BODART, wonende in Gembloux, - L'Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique, vertegenwoordigd door de heer Luc DECHARNEUX, wonende in Ans, - Caritas, vertegenwoordigd door Mevr. Brigitte JACQUEMIN, wonende in Louvain-la-Neuve, - L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, vertegenwoordigd door de heer Frédéric POSSEMIERS, wonende in Melin, - Le Conseil de la Jeunesse Catholique, vertegenwoordigd door Mevr.

Célia DESHAYES, wonende in Brussel, - L'Association Interfédérale du Sport Francophone, vertegenwoordigd door de heer Willy MONFORT, wonende in Seraing, - La Croix-Rouge de Belgique, vertegenwoordigd door Mevr. Eline SAUVAGE, wonende in Brussel.

Art. 2.De volgende organisaties worden benoemd als effectief Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : - Vlaams secretariaat Katholiek Onderwijs, vertegenwoordigd door Mevr.

Beatrijs PLETINCK, wonende in Zele, - Vlaamse Jeugdraad, vertegenwoordigd door de heer Luk TAS, wonende in Brussel, - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, vertegenwoordigd door de heer Steven VANDEN BROUCKE, wonende in Brussel, - Vlaams Welzijnsverbond, vertegenwoordigd door Mevr. Liliane KROKAERT, wonende in Grimbergen, - Vlaamse Sportfederatie, vertegenwoordigd door Mevr. Geraldine MATTENS, wonende in Zellik, - Gezinsbond, vertegenwoordigd door de heer Eric DE WASCH, wonende in Blankenberge. - Rode Kruis Vlaanderen, vertegenwoordigd door Mevr. Ludgardis SWENNEN, wonende in Vilvoorde, - Pluralistisch Overleg Welzijnswerk en Verbond Sociale Ondernemingen, vertegenwoordigd door Mevr. Anita CAUTAERS, wonende in Berchem-Antwerpen, - Natuurpunt, vertegenwoordigd door de heer Willy IBENS, wonende in Brasschaat, - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, vertegenwoordigd door Mevr. Eva HAMBACH, wonende in Deurne.

Art. 3.De volgende organisaties worden benoemd als plaatsvervangend Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : - Vlaams Patiëntenplatform, vertegenwoordigd door Mevr. Monique CLAEYS, wonende in Oostende, - Vlaamse Ouderenraad, vertegenwoordigd door Mevr. Jeanine SCHOLLAERT, wonende in Zevergem, - Unie Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigd door Mevr. Françoise HANSON-SOUDANT, wonende te Deinze.

Art. 4.De volgende organisatie wordt benoemd als effectief Duitstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : - Musikverband FÖDEKAM, vertegenwoordigd door de heer Arnold FRANÇOIS, wonende in Eupen.

Art. 5.De volgende organisatie wordt benoemd als plaatsvervangend Duitstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers : - Sportrat der deutschsprachigen Gemeinschaft, vertegenwoordigd door de heer Jacques CLOTH, wonende te Kelmis.

Art. 6.De volgende personen worden benoemd als effectief Franstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk : - de heer Michel DAVAGLE, wonende te Hoei. - de heer Jacques DEFOURNY, wonende te Luik.

Art. 7.De volgende personen worden benoemd als effectief Nederlandstalig lid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers op basis van hun wetenschappelijke deskundigheid met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk - Mevr. Lesley HUSTINX, wonende te Gent, - de heer Dominique VERTE, wonende te Tielt.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2011.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 mei 2011 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^