Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 27 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011203273
pub.
27/06/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970 en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999 en 16 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2008 houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 12/06/2008 numac 2008022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2007 houdende benoeming van leden van het Paritair comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en in sluiten houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op het bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2009;

Gelet op het advies van de gerechtelijke autoriteiten, met name de procureur-generaal bij het hof van beroep en de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel;

Op de voordracht van de Minister van de Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven : De heer Baeken, Luc, wonende te 3380 Bunsbeek.

Mevr. Clement, Katia, wonende te 3211 Binkom.

De heer Golvers, Roel, wonende te 3020 Herent.

Art. 2.Het mandaat van de bij dit besluit benoemde rechters in sociale zaken, als zelfstandige, eindigt op 31 oktober 2012.

Art. 3.De Minister van de Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^