Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 04 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202871
pub.
04/07/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 4 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 1, 5°, 6° en 7°, en 18;

Gelet op het advies van het bijzonder beheerscomité 1 van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 10 april 2014;

Gelet op het advies van het bijzonder beheerscomité 2 van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 10 april 2014;

Gelet op het advies van het algemeen beheersorgaan van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, gegeven op 10 april 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. In het algemeen beheersorgaan van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector worden, als effectieve leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant, benoemd : - De heer DENCKENS, Eduardus, te Zandhoven; - De heer FISCHLER, Stéphane, te Antwerpen ; - Mevr. VANCAUWENBERGHE, Linda, te Gent; - De heer VAN BLERK, Stanny, te Antwerpen.

In het algemeen beheersorgaan van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant, benoemd : - De heer CORNELISSENS, Lucien, te Brasschaat; - De heer HEIREMANS, Jozef, te Schilde; - De heer VAN DER STEEN, Paul, te Brasschaat; - De heer GORIS, Luc, te Heist-op-den-Berg. § 2. In het algemeen beheersorgaan van voormeld Fonds worden, als effectieve leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. VERWIMP, Katrien, te Vilvoorde; - Mevr. DILLEN, Myriam, te Nijlen; - De heer MEYFROOT, Dominique, te Brugge; - De heer COLPAERT, Johny, te Brugge.

In het algemeen beheersorgaan van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. TIELEMANS, Gerda te Wilrijk; - De heer SIEMONS, Antoon, te Berchem; - Mevr. LANCKSWEERDT, Nicole te Deinze; - De heer DE BACKER, Patrick, te Sint-Niklaas.

Art. 2.§ 1. In het beheerscomité 1 van voormeld Fonds worden, als effectieve leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant, benoemd : - De heer DENCKENS, Eduardus, te Zandhoven; - Mevr. VANCAUWENBERGHE, Linda, te Gent; - De heer HEIREMANS, Jozef, te Schilde; - De heer CORNELISSENS, Lucien, te Brasschaat.

In het beheerscomité 1 van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant, benoemd : - De heer FISCHLER, Stéphane, te Antwerpen; - De heer VAN DER STEEN, Paul, te Brasschaat; - De heer VAN BLERK, Stanny, te Antwerpen; - De heer GORIS, Luc, te Heist-op-den-Berg. § 2. In het beheerscomité 1 van voormeld Fonds worden, als effectieve leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. VERWIMP, Katrien, te Vilvoorde; - Mevr. DILLEN, Myriam, te Nijlen; - De heer MEYFROOT, Dominique, te Brugge; - De heer COLPAERT, Johny, te Brugge.

In het beheerscomité 1 van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. TIELEMANS, Gerda te Wilrijk; - De heer SIEMONS, Antoon, te Berchem; - Mevr. LANCKSWEERDT, Nicole, te Deinze; - De heer DE BACKER, Patrick, te Sint-Niklaas.

Art. 3.§ 1. In het beheerscomité 2 van voormeld Fonds worden, als effectieve leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant en van de diamanthandel, benoemd : - De heer DENCKENS, Eduardus te Zandhoven; - De heer RUYTHOOREN, Wim, te Berlaar; - De heer MEHTA, Kaushik, te Wilrijk; - De heer PLUCZENIK, Chaim, te Antwerpen.

In het beheerscomité 2 van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn en van de meest representatieve organisaties van in- en uitvoerders van diamant en van de diamanthandel, benoemd : - Mevr. VANCAUWENBERGHE, Linda, te Gent; - De heer FISCHLER, Stéphane, te Antwerpen; - De heer ROTTI, Willy, te Berchem; - De heer RINGER, Eli, te Antwerpen. § 2. In het beheerscomité 2 van voormeld Fonds worden, als effectieve leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. DILLEN, Myriam, te Nijlen; - De heer COLPAERT, Johny, te Brugge.

In het beheerscomité 2 van voormeld Fonds worden, als plaatsvervangende leden van de representatieve werknemersorganisaties die in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel vertegenwoordigd zijn, benoemd : - Mevr. TIELEMANS, Gerda te Wilrijk; - De heer DE BACKER, Patrick, te Sint-Niklaas.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 10 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de R.S.Z.-bijdragepercentages voor de periode 2007-2008 die de sluiten tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 6.Onze minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960. Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 18 december 1960.

Koninklijk besluit van 10 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 10/04/2008 numac 2008012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de R.S.Z.-bijdragepercentages voor de periode 2007-2008 die de sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 april 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^