Koninklijk Besluit van 12 mei 2019
gepubliceerd op 15 mei 2019

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Tubeke naar Nijvel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012294
pub.
15/05/2019
prom.
12/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012294

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Tubeke naar Nijvel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 19 oktober 2015;

Gelet op de behoeften van de dienst;

Gelet op de adviezen van de procureur des Konings bij het parket Waals Brabant van 4 maart 2019 en van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijke arrondissement Waals Brabant van 5 maart 2019;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De zetel van het vredegerecht van het kanton Tubeke wordt tijdelijk naar Nijvel overgebracht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2019 en treedt buiten werking op 1 december 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^