Koninklijk Besluit van 13 december 2017
gepubliceerd op 28 december 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017040989
pub.
28/12/2017
prom.
13/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040989

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.11, ingevoegd bij de wet van 25 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten, en de artikelen XIII.7, eerste en tweede lid, XIII.8, XIII.9 en XIII.17, ingevoegd bij de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten;

Gelet op de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers;

Gelet op de wet van 27 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten0 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op de kader wet van 24 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep;

Gelet op de kader wet van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen;

Gelet op de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten3 houdende diverse bepalingen;

Gelet op de wet van 28 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling;

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen I.8, 29°, VI.1, § 2, VI.9, § 2, VI.30, VI.35, § 2, VI.36, VI.89, § 3, VI.119, VI.123, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013009561 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepl type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten, de artikelen VII. 217 en VII.218, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend co sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 april 2016, artikelen IX.4, §§ 1 en 5, IX.5, § 5 en IX.14, 2°, ingevoegd bij de wet van 25 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten, artikel XI.336, § 2, eerste lid, 4°, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII sluiten, artikel XIV.17, § 2, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014009414 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type wet prom. 15/05/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. - sluiten, artikel XV.19, 1° ; ingevoegd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten5, de artikelen XVII.7, eerste lid, 4°, en XVII.28, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten, en artikel XVII.39, tweede lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en vervangen bij de wet van 18 april 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 tot oprichting van een Raad voor het Verbruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 1965 houdende toekenning van presentiegelden aan de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van de Raad voor het Verbruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de werkingswijze van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten7 tot toekenning van bijkomende opdrachten aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten8 ter bepaling van werkingscriteria en de modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen;

Gelet op de adviezen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 21 mei 2014, 24 februari 2016 en 18 juli 2017;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gegeven op 3 juli 2017;

Gelet op de adviezen van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 5 juni 2014 en 5 juli 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2017;

Gelet op het advies 62.282/1 van de Raad van State gegeven op 8 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de mogelijkheid die Boek XIII van het Wetboek van economisch recht voorziet om de raadgevende commissies die als bevoegdheid hebben het uitbrengen van adviezen met algemene draagwijdte betreffende economische aangelegenheden, te integreren binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder de vorm van een bijzondere raadgevende commissie;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad, gegeven op 6 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt een bijzondere raadgevende commissie genaamd `'Verbruik" opgericht, hierna genoemd "de Commissie".

Art. 2.Onverminderd de toepassing van artikel XIII.6 van het Wetboek van economisch recht, bestaat de opdracht van de Commissie erin om: 1° adviezen uit te brengen over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de diensten aanbelangen en over problemen die voor de consumenten van belang zijn;2° voorstellen doen inzake de acties die worden ondernomen of nog moeten worden ondernomen in het voordeel van de consument;3° gedachtewisseling en overleg mogelijk te maken tussen de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand, over alles wat de problemen van de consument aanbelangt;4° documentatie te zoeken en te verzamelen over de consumptieproblemen in het algemeen, de daarmee samenhangende onderzoekswerkzaamheden te volgen en aan te moedigen, alsook de acties, ondernomen om de consument te informeren, te coördineren en te harmoniseren. Met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de consumenten heeft de Commissie eveneens tot opdracht: 1° advies uit te brengen bij het opstellen van reglementering die verband houdt met de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de gebruikers;2° advies te geven over het beleid van de federale overheid inzake de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en de consumenten ten gevolge van het op de markt brengen en het gebruik van producten;3° advies te geven aan de minister wanneer men het publiek moet inlichten over risico's en algemene problemen bij specifieke producten of diensten;4° het overleg te organiseren tussen de producenten, de distributeurs, de gebruikers, de overheid en de gespecialiseerde instellingen.

Art. 3.§ 1. De effectieve en plaatsvervangende leden, bedoeld in artikel XIII.7 van het Wetboek van economisch recht, worden aangeduid als volgt: 1° dertien leden ter vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties;2° acht leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de productie;3° twee leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de distributie;4° twee leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de middenstand;5° één lid ter vertegenwoordiging van de organisaties van de landbouw. § 2. De ondervoorzitters worden benoemd onder de effectieve leden van de Commissie, op de respectieve voordracht van de leden die de consumentenorganisaties vertegenwoordigen en van de leden die de organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand vertegenwoordigen. § 3. De effectieve leden en hun plaatsvervangers worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de representatieve consumentenorganisaties en de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand § 4. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van zes jaar. De ondervoorzitters, de effectieve leden, hun plaatsvervangers en de leden befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

Art. 4.De zittingen zijn niet openbaar.

Art. 5.Het secretariaat wordt waargenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De FOD Economie en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten hiertoe een dienstverleningsovereenkomst.

Art. 6.Aan de voorzitter, ondervoorzitters, effectieve leden, plaatsvervangende leden en leden befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde van de Commissie die geen lid zijn van het rijkspersoneel in de zin bepaald door het koninklijk van 2 oktober 1937 houdende statuut van het rijkspersoneel, wordt per zitting een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag vastgesteld is als volgt: - 120,5 euro aan de voorzitter, en - 12,39 euro aan de ondervoorzitters en de effectieve en plaatsvervangende leden en de leden befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde.

Art. 7.Aan de voorzitter, ondervoorzitters, effectieve leden, plaatsvervangende leden en leden befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde, die hun hoofdactiviteit hebben buiten de Brusselse agglomeratie, worden de reiskosten terugbetaald die zij hebben gedragen, op dezelfde wijze als door het dagelijks bestuur van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd vastgesteld voor de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.De werkingsmiddelen die in de begroting van de FOD Economie werden voorbehouden voor de Raad voor het Verbruik en de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, worden overgeheveld en toegevoegd aan de toelage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 9.Het mandaat van de voorzitter, zoals toegekend bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten9 tot benoeming van de voorzitter van de Raad voor het Verbruik, neemt een einde op 14 november 2018, en de mandaten van de ondervoorzitters, zoals toegekend bij het ministerieel besluit van 9 oktober 2014 tot benoeming van de ondervoorzitters van de Raad voor het Verbruik, en van de leden, zoals toegekend bij het ministerieel besluit van 14 juli 2014 tot benoeming van de leden van de Raad voor het Verbruik, nemen een einde op 31 december 2017.

Art. 10.Artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten8 ter bepaling van werkingscriteria en de modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen, wordt vervangen als volgt: "

Art. 8.Alvorens maatregelen te nemen in uitvoering van artikelen 3, 4 en 5 raadpleegt de Minister of zijn gemachtigde het betrokken tussenkomend organisme.".

Art. 11.De woorden "Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten" en "Raad voor het Verbruik" worden telkens vervangen door de woorden "bijzondere raadgevende commissie Verbruik" in de volgende wetsbepalingen: 1° artikel 224 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;2° artikel 17 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;3° artikel 19, § 1, van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers;4° artikel 7, § 3, van de wet van 27 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten0 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie;5° artikelen 30bis en 127, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;6° de artikelen 4, § 2, 8 en 10, § 2, van de kader wet van 24 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten1 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep;7° artikel 22, § 2, van de kader wet van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen;8° artikel 20 van de wet van 28 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling;9° artikel 184 van de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten3 houdende diverse bepalingen;10° artikel 301, § 2, van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen; 11° de artikelen I.8, 29°, VI.1, § 2, VI.9, § 2, VI.30, VI.35, § 2, VI.89, § 3, VI.119, VI.123, VII. 217, VII.218, IX.4, §§ 1 en 5, IX.5, § 5, IX.14, 2°, XI.336, § 2, eerste lid, 4°, XIV.17, § 2, XV.19, 1°, XVII.7, eerste lid, 4°, XVII.28 en XVII.39, tweede lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht.

Art. 12.Worden opgeheven: 1° de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, laatst gewijzigd bij de wet van 20 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten5; 2° artikel VI.36 van het Wetboek van economisch recht; 3° het koninklijk besluit van 20 februari 1964 tot oprichting van een Raad voor het Verbruik, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 januari 1997;4° het koninklijk besluit van 28 april 1965 houdende toekenning van presentiegelden aan de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van de Raad voor het Verbruik, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2001;5° het koninklijk besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;6° het koninklijk besluit van 2 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten6 betreffende de werkingswijze van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2001;7° het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten7 tot toekenning van bijkomende opdrachten aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling sluiten8.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 14.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^