Koninklijk Besluit van 13 januari 1999
gepubliceerd op 29 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de vormen van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
ministerie van financien
numac
1999003010
pub.
29/01/1999
prom.
13/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vormen van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 2, eerste lid;

Overwegende dat, sedert de oprichting in 1934 van de Koloniale Loterij, thans Nationale Loterij genaamd, de technologie een opzienbarende ontwikkeling heeft bereikt die een ommekeer in de mentaliteit en in de gedragingen van de spelers heeft teweeggebracht en dat net als andere economische sectoren ook de Europese staatsloterijen zich aan die ontwikkeling moeten aanpassen om te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van het publiek;

Overwegende dat aldus in België de van 1934 tot 1980 georganiseerde zuiver klassieke biljettenloterijen (gewone trekking van de winnende nummers) progressief zijn vervangen door modernere vormen van loterijen, namelijk door zuivere instantloterijen (krasloterijen), en dat de voornoemde technische ontwikkeling ook de gelijktijdige organisatie heeft mogelijk gemaakt van verschillende vormen van loterijen met nummers in een gedematerialiseerde vorm;

Overwegende dat men de volgende jaren, in het bijzonder op het vlak van de telecommunicatie, te maken zal krijgen met zeer snelle ontwikkelingen, die de Nationale Loterij absoluut zal moeten volgen als ze niet alleen aan de wensen van het publiek wil blijven tegemoet komen, maar ook en vooral op de meest efficiënte wijze haar wettelijke opdracht wil uitvoeren;

Overwegende dat de Nationale Loterij de mogelijkheid moet hebben om in een nabije toekomst openbare loterijen te organiseren waarbij zowel een beroep wordt gedaan op gematerialiseerde als op gedematerialiseerde dragers, waaronder onder meer toestellen die "Elektronische loterijautomaten" worden genoemd;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De openbare loterijen die de Nationale Loterij gelast is te organiseren, kunnen worden aangelegd door middel van : 1° ofwel formulieren, biljetten en andere hulpmiddelen die verband houden met een gematerialiseerde deelneming;2° ofwel een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informatieverwerkingssysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens die voorkomen op daartoe bestemde formulieren in een gedematerialiseerde vorm ter registratie doorgeven;3° ofwel toestellen, "Elektronische loterijautomaten" genaamd, die beheerd worden door de Nationale Loterij en die een gedematerialiseerde deelneming mogelijk maken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.J. VISEUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^