Koninklijk Besluit van 13 maart 2013
gepubliceerd op 21 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zesde verlenging van artikel 6, § 3 en

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201349
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zesde verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zesde verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2012 Zesde verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008 (Overeenkomst geregistreerd op 8 juni 2012 onder het nummer 109810/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 2.Verlenging De overgangsmaatregelen voor de invoering van een nieuwe nationale minimum weddeschaal en ondernemingsbarema's, zoals opgenomen in artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008 (registratienummer 85840/CO/209), en verlengd door achtereenvolgend de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008 (registratienummer 90163/CO/209) van 12 juni 2009 (registratienummer 93268/CO/209), van 1 maart 2010 (registratienummer 99190/CO/209), van 7 februari 2011 (registratienummer 103476/CO/209) en van 4 juli 2011 (registratienummer 105349/CO/209) wordt verlengd tot 31 december 2012.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^