Koninklijk Besluit van 13 mei 2005
gepubliceerd op 27 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Corrigendum

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022507
pub.
27/06/2005
prom.
13/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


13 MEI 2005. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Corrigendum


Belgisch Staatblad nr. 163 van 23 mei 2005 : In bijlage II, tweede tabel, eerste alinea van de Franstalige tekst, worden de woorden « Viandes Traitement (*) » door de volgende woorden vervangen : « Lait et produits laitiers (y compris crèmes) destinés à la consommation humaine. Traitement (*) ».

In dezelfde bijlage, zelfde tabel, tweede alinea, worden de woorden « Lait et produits laitiers (y compris crèmes) destinés à la consommation humaine » weggelaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^