Koninklijk Besluit van 13 november 2000
gepubliceerd op 17 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende instelling van raadgevende commissies voor het wegverkeer

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014036
pub.
17/03/2001
prom.
13/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende instelling van raadgevende commissies voor het wegverkeer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende instelling van raadgevende commissies voor het wegverkeer, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 1987, inzonderheid op artikel 1.1°;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1.1° van het koninklijk besluit van 25 oktober 1967 houdende instelling van raadgevende commissies voor het wegverkeer gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 1987, wordt tussen de benamingen Kapellen en Mortsel, de benaming "Lint" ingevoegd.

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^