Koninklijk Besluit van 13 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013683
pub.
19/10/2017
prom.
13/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013683

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


13 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 68, 4° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 13, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Filip Van de Velde en de heer Philippe Smets worden benoemd tot regeringscommissaris bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^