Koninklijk Besluit van 13 september 2002
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografis

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000660
pub.
14/09/2002
prom.
13/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001242 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001243 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001245 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 6 en 13 mei 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001242 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001243 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001245 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 6 en 13 mei 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend;

Gelet op de verzoeken van de Gouverneurs van de betreffende Provincies om de geografische uitgestrektheid van het rampgebied uit te breiden tot het grondgebied van andere gemeenten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën gegeven op 15 april 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 13 september 2002.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001242 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001243 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 30 oktober 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001001245 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 6 en 13 mei 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend sluiten waarbij de stormen die hebben plaatsgevonden op 10 december 2000 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Provincie Antwerpen : Bornem » worden voor de woorden « Provincie Waals-Brabant » toegevoegd;2° onder de titel « Provincie Luik » wordt tussen de woorden « Sprimont » en « Thimister-Clermont » het woord « Theux » ingevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Salina, 13 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : voor de Minister van Binnenlandse Zaken : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^