Koninklijk Besluit van 13 september 2020
gepubliceerd op 28 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020031307
pub.
28/09/2020
prom.
13/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031307

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, de artikelen 62ter, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria, artikel 19 en bijlage 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012655 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer sluiten tot voorlopige erkenning van het "Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer;

Overwegende dat dit laboratorium geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 en aldus over voldoende technische en kwalitatieve bekwaamheid beschikt;

Overwegende dat dit laboratorium minstens één deskundige tewerkstelt, die enerzijds in het bezit is van een diploma van master in de geneeskunde, master in de farmaceutische zorg of in de geneesmiddelenontwikkeling, master in de chemie, master in de biomedische wetenschappen of master in de bio-ingenieurwetenschappen, en die anderzijds bewijst dat hij ten minste over vijf jaren professionele ervaring beschikt in het domein van de medico-legale toxicologie;

Overwegende dat dit laboratorium jaarlijks met succes deelneemt aan erkende externe kwaliteitscontroles;

Overwegende dat in dit laboratorium permanent een dienst voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken georganiseerd is;

Overwegende dat in dit laboratorium het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de Europese Unie bevindt;

Overwegende dat dit laboratorium, voor het verval van de voorlopige erkenning die 18 maanden geldig was vanaf 10 juni 2019, een erkenning onder de toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de sluiten heeft aangevraagd;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het "Toxicologisch Centrum - UAntwerpen ", Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1 - 2610 Wilrijk wordt, onder nummer 2020/SPEEKSEL/UA/B/DE/005, erkend als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor SPEEKSEL analyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 5 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012655 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot voorlopige erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer sluiten tot voorlopige erkenning van het "Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium voor speekselanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^