Koninklijk Besluit van 14 april 1997
gepubliceerd op 28 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000272
pub.
28/06/1997
prom.
14/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-kel 76, 1, 1° en 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE Annexe Bijlage MINITERIUM DES INNERN 25. NOVEMBER 1996 Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 17.Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern Der Minister des Innern, Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch die Gesetze vom 28. Juni 1984, 14. Juli 1987, 18. Juli 1991, 6. Mai 1993, 1. Juni 1993, 6. August 1993, 24.

Mai 1994, 8. März 1995, 13. April 1995, 10. Juli 1996 und 15. Juli 1996 und durch die Königlichen Erlasse vom 13. Juli 1992, 31. Dezember 1993 und 22. Februar 1995;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 7. Oktober 1996,

Art. 80.In Artikel 1 des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern werden folgende Abänderungen angebracht: 1. In 1 werden die Wörter" Artikel 7 Absatz 1 Nr.1 und 5 ' durch die Wörter " Artikel 7 Absatz 1 Nr. 1 ' ersetzt. 2. In 2 werden die Wörter" Artikel 7 Absatz 1 Nr.2 bis 4 und 6 bis 9 ' durch die Wörter" Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 bis 11 ' ersetzt.

Art. 81.Artikel 2 1 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: " 1 - Für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 2 bis 4, von Artikel 25 Absatz 4, von Artikel 27 Absatz 1 und 3 und von Artikel 29 Absatz 2 desselben Gesetzes sind die Beauftragten des Ministers die Bediensteten des Ausländeramtes, die mindestens einen Dienstgrad im Rang 10 innehaben. '

Art. 82.Artikel 3 desselben Erlasses, ersetzt durch den Ministeriellen Erlass vom 7. Oktober 1996, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: " Art. 3 - Für die Anwendung der Artikel 9 Absatz 1, 13 Absatz 2, 14 Absatz 1, 44, 49 Absatz 2, 50 Absatz 2, 51 Absatz 4, 51/3 3, 51/4 2 Absatz 3, 54 1 und 3 Absatz 1, 57/8 Absatz 2, 57/16 Absatz 3 und 63/2 2 desselben Gesetzes sind die Beauftragten des Ministers die in Artikel 1 1 Nr. 1 bestimmten Bediensteten. '

Art. 83.Artikel 4 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: " Art. 4 - Für die Anwendung der Artikel 2 Absatz 2, 3 Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 2, 9 Absatz 3, 11, 12bis Absatz 2 bis 4, 13 Absatz 3, 28 Absatz 2, 50 Absatz 3, 52, 53bis Absatz 1, 54 3 Absatz 2, 57, 57/19 Absatz 1 und 3, 57/23 Absatz 2 und 3, 57/23bis Absatz 2, 58 Absatz 2 und 3, 63/2 1 und 3, 63/4 Absatz 1, 63/5 Absatz 1 und 3, 72, 74/4bis 2 Absatz 1, 74/5 3 Absatz 1 und 4 Nr. 2 und 74/6 1 und 2 Absatz 1 desselben Gesetzes sind die Beauftragten des Ministers die in Artikel 2 1 bestimmten Bediensteten. ' Brüssel, den 25. November 1996 Der Minister des Innern J. VANDE LANOTTE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^