Koninklijk Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 30 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000277
pub.
30/04/2009
prom.
14/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten, artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel XII.II.1, tweede lid, bekrachtigd bij artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie;

Gelet op het arrest van het Arbitragehof nr. 102/2003 van 22 juli 2003, inzonderheid op punt 3 van het beschikkend gedeelte, waarbij artikel XII.II.25 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd bij artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001, wordt vernietigd, inzoverre het de gerechtelijke afdelingscommissarissen 1C integreert in de graad van commissaris van politie;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de bijlage van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, worden tussen de woorden « MINET RAYMOND » en « NORMON DANNY », de volgende woorden ingevoegd :

MOULIN ANNIE

O4


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Art. 3.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Châteauneuf-de-Grasse, 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^