Koninklijk Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 15 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing en benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2009007092
pub.
15/05/2009
prom.
14/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing en benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1982 houdende uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, artikel 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende benoeming van de voorzitter, vice-voorzitter en van de leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en gewijzigd door latere koninklijke besluiten;

Overwegende dat er dient te worden voorzien in de vervanging van de leden van de Hoge Raad waarvan het mandaat op 31 december 2008 verstreken is;

Overwegende dat het past over te gaan tot de benoeming van nieuwe leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, ter vervanging van de overleden of ontslagnemende leden;

Gelet op de voorstellen van het Contactcomité van de vaderlandse verenigingen en van het Coördinatiecomité van de verenigingen voor weggevoerden, werkweigeraars en burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen, ingediend ter uitvoering van artikel 30, § 1, van voornoemde wet van 8 augustus 1981;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voor een termijn van zes jaar : De heren : du MONCEAU de BERGENDAL, Yves;

PETRE, René;

VAN CAUWELAERT, Julien.

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers op voordracht van het Contactcomité van de vaderlandse verenigingen, voor een termijn van zes jaar : Mevr. MEGENS-CLEMENT, Annie;

De heren : BAILYU, Guy;

CABLYN, René;

DUBOIS, Gérard;

GERLACHE, Robert;

MALBECQ, Victor;

VAN HUFFEL, François.

Art. 3.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers op voordracht van het Coördinatiecomité van de verenigingen voor weggevoerden, werkweigeraars en burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen, voor een termijn van zes jaar : De heren : AEGTEN, Martin;

MOUTHUY, André.

Art. 4.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers op voordracht van het Contactcomité van de vaderlandse verenigingen Mevr. Christiane DE KEYSER-RACHEZ ter vervanging van de heer Frans HERMANS, waarvan zij het mandaat zal beëindigen en de heer Thierry COPPIETERS 't WALLANT, ter vervanging van de heer Arthur PETILLON, overleden, waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Oorlogsslachtoffers is belast met de uitvoering van dit besluit.

Châteauneuf de Grasse, 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^