Koninklijk Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 29 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011191
pub.
29/05/2009
prom.
14/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971 en 26 maart 1999, en artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2007 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister voor Ondernemen werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Peter Claes, te Averbode, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer Igor Magdalenic, te Affligem, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Peter Claes, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 14 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^