Koninklijk Besluit van 14 april 2011
gepubliceerd op 22 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014102
pub.
22/04/2011
prom.
14/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2011. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat sluiten, houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract van bpost;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998014346 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten, houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van bpost;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden op 4 april 2011 elf briefkaarten « Vroeger en nu » uitgegeven.

Op elke ervan staat een postzegel met een detail van een recent uitzicht op een Belgische stad.

Deze postzegel stemt overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het binnenland.

Art. 2.Er wordt op 16 mei 2011 een briefkaart uitgegeven met de strippersonages « De Blauwbloezen ».

De op voormelde briefkaart gedrukte postzegel stemt overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het binnenland.

Art. 3.Er worden op 27 juni 2011 drie briefkaarten « Mutapost », elk in een van de drie landstalen uitgegeven.

Op de postzegel van deze kaarten staat de bloem « Afrikaantje ». Deze postzegel stemt overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het binnenland.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^