Koninklijk Besluit van 14 februari 2003
gepubliceerd op 26 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2003011084
pub.
26/02/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997021229 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling sluiten tot benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 december 1998, 25 november 1999, 14 maart 2000, 24 juni 2000, 7 november 2000, 14 februari 2001, 22 oktober 2001 en 29 november 2002;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag als lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling wordt verleend aan Mevr. Véronique Cnudde, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Mobiliteit.

Art. 2.De heer Marc Roman, verantwoordelijke van de Directie Mobiliteit bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt benoemd tot lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de Minister van Mobiliteit en Vervoer.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^