Koninklijk Besluit van 14 januari 2013
gepubliceerd op 26 maart 2013

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Rechtzetting

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013021021
pub.
26/03/2013
prom.
14/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Rechtzetting


In het het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2013, bladzijde 8841, moet de volgende correctie worden aangebracht : In artikel 95, § 4, 2°, lees « de artikelen 30bis, § 4, en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 » in plaats van « artikel 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^