Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 07 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de beroepenclassificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205782
pub.
07/02/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205782

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de beroepenclassificatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de edele metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de beroepenclassificatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de edele metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Beroepenclassificatie (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140522/CO/149.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie

Art. 3.De arbeiders tewerkgesteld in de bij artikel 1 bedoelde ondernemingen worden in zes categorieën ingedeeld rekening houdend met de aard der uitgevoerde werken, van de beroepsbekwaamheid en van de graad van zelfstandigheid bij de uitvoering van de taken die hun worden toevertrouwd.

Worden beschouwd als : A. De arbeider die eenvoudige arbeid uitvoert, waarvoor geen speciale kennis, noch bijzondere handigheid gevergd wordt. - Persoonlijke kwaliteiten : - moet in team kunnen werken en de meer gespecialiseerde helpen bij de uitvoering van zijn werk; - moet orders kunnen ontvangen en eenvoudige taken uitvoeren onder leiding van anderen. - Activiteiten : - geestelijke : aandacht geven aan instructies; - lichamelijke : verplaatsen materialen, helpen, laden, lossen, opruimen. Uitvoeren van werken waarvoor geen specifieke beroepsopleiding vereist is; - het werk : hoofdzakelijk handenarbeid; - moet enkel werken onder toezicht van een hoger gekwalificeerde. - Verantwoordelijkheden : - degelijk uitvoeren van de gegeven instructies; - de leiding inlichten over de ondervonden moeilijkheden. - Functies : - arbeider die geen enkele ondervinding voorheen heeft gehad, beginner zonder gedegen praktijkervaring; - aanleren van basistechnieken zoals onder andere polijsten, zagen, schuren, solderen, graveren, zetten, walsen, stansen, wassen spuiten, op boom plaatsen, inplaasteren, rhodieren, doubleren,...; - poetsmedewerker; - uurwerkmakers-herstellers : - vervangen van batterij; - vervangen of plaatsen van eenvoudige armbanden.

B. De arbeider die eenvoudige en repetitieve werkzaamheden met een machine of apparaat in de fabricatie uitvoert. - Persoonlijke kwaliteiten : - specifieke elementaire kennis van de stiel verworven door theoretische en praktische opleiding; - kent de meeste werktuigen en de courant te gebruiken apparaten; - moet in teamverband kunnen werken. - Activiteiten : - inzicht hebben in eenvoudige werkschema's en kunnen werken volgens deze; - moet eenvoudige en repetitieve werkzaamheden kunnen uitvoeren. - Verantwoordelijkheden : - het opgedragen werk degelijk uitvoeren; - verslag uitbrengen van de ondervonden moeilijkheden. - Functies : - arbeider in opleiding die de basistechnieken beheerst; - eenvoudig machinaal graveren; - stempelen met stempelmachine; - zandstralen; - aflakken; - opschuren gietwerk; - eenvoudig soldeerwerk; - eenvoudige herstellingen; - op maat zetten eenvoudige ringen; - polierder/polierster na één jaar ervaring; - uurwerkmakers-herstellers : - bewerkingen aan horlogekasten; - vervangen van glas; - vervangen van kroon of drukknop; - controle van waterdichtheid; - aanpassen en plaatsen van metalen armbanden; - standaardomwisseling van goedkope en eenvoudige kwartsgangwerken; - deelwerkzaamheden aan klokken, onder andere reinigen, verbussen,...

C. De arbeider die een grote verscheidenheid van werken uitvoert in deeltaken van de fabricatie. - Persoonlijke kwaliteiten : - kent de courante materialen en apparaten, hun toepassingen en installatievoorwaarden. Kan met toestellen omgaan; - moet zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken; - moet voldoen aan de vereisten van voorgaande categorieën. - Activiteiten : - inzicht hebben in eenvoudige werkschema's en kunnen werken volgens deze; - kan een grote verscheidenheid van werken uitvoeren. - Verantwoordelijkheden : - correct uitvoeren van het opgedragen werk; - verslag uitbrengen van de ondervonden moeilijkheden. - Functies : - arbeider van een hogere categorie in opleiding die de basistechnieken terdege beheerst en deze correct weet toe te passen; - polierder/polierster na 3 jaar ervaring; - alle machinaal graveren; - alle eenvoudig soldeerwerk; - ringen indrukken/uitrekken, draaien binnenkant; - vlak walsen, gloeien; - ronde draad trekken; - voorbereiding op het rollen van trouwringen : kappen, doorzetten, kloppen, gloeien; - eenvoudig diamanteerwerk; - was injecteren; - assemblage gietwerk; - maken van eenvoudige rubber mallen; - uurwerkmakers-herstellers : - monteren van mechanische horlogeloopwerken; - inkasten van herstelde of nieuwe gangwerken; - oppervlakbehandeling van stalen en gouden horlogekasten.

D. De arbeider die werkzaamheden uitvoert die een theoretische opleiding vergen en ervaring vragen om kennis, nauwkeurigheid en snelheid te verwerven voor het uitoefenen van het vak. - Persoonlijke kwaliteiten : - kent de stiel door theoretische kennis en praktische ervaring; - kent alle gebruikte materialen, apparaten en hun aanwending; - kan met de meeste meettoestellen werken in het bedrijf; - kan plan lezen; - moet in team of alleen kunnen werken. - Activiteiten : - inzicht hebben in alle schema's, ze kunnen interpreteren, eventuele gebreken ervan aanwijzen; - moet verslag kunnen uitbrengen; - kan zonder toezicht werken op een bepaalde herstelling en dit zowel met als zonder hulp; - opknappen zonder hulp of verdere controle van een speciale herstelling. - Verantwoordelijkheden : - het opgedragen werk tot een goed eind brengen op technisch en op rendementsgebied; - initiatief kunnen nemen in eenvoudige moeilijkheden, roept hulp in van een hogere categorie bij grote moeilijkheden. - Functies : - persen afstellen; - scheikundige analyses van materialen; - walsen, gloeien, draadtrekken alle vormen; - munten egaliseren; - draaien, frezen, boren, schaven, slijpen; - onderhoudswerken machines; - uitvoeren van een ruime verscheidenheid aan herstellingen; - cliquetsloten assembleren; - casting : alle voorbereidende werken alsook gieten zelf; - alle edelstenen zetten in juwelen; - uurwerkmakers-herstellers : - volledige herstelling van eenvoudige mechanische of kwartsgangwerken met inbegrip van pannedetectie en reparatie; - klasseren, beheren en verdelen van onderdelen; - volledig onderhoud van mechanische klokkengangwerken met slagwerk.

E. De arbeider die werkzaamheden uitvoert die een theoretische opleiding vergen en ervaring om kennis, nauwkeurigheid, handigheid en snelheid te verwerven voor het uitoefenen van het volledige vak. - Persoonlijke kwaliteiten : - kent de stiel door theoretische kennis en praktische ervaring; - kent alle gebruikte materialen en apparaten en hun aanwending; - kan met de meeste meettoestellen werken in het bedrijf; - kan plan lezen; - moet in team of alleen kunnen werken; - kan met derden discussiëren over technische problemen; - kan met alle meettoestellen werken in het bedrijf. - Activiteiten : - de moeilijkheden welke zich kunnen voordoen voorzien en er tijdig een oplossing voor vinden, zodat ze geen aanleiding geven tot tijdverlies; - de nodige initiatieven nemen om tot het gevraagde resultaat te komen met een minimum aan inspanning en kosten; - kan zonder hulp of controle zijn opdrachten tot een goed einde brengen. - Verantwoordelijkheden : - rapporteert aan de overste, bespreekt met hen de uitvoeringsmogelijkheden; - controleert de aflevering van de materialen, maakt hierover de gepaste bemerkingen en trekt de nodige besluiten in verband met de vooruitgang van het werk. - Functies : - alle diamanteerwerk en voorbereidend werk (walsen, kappen, doorzetten, slagen, rollen, gloeien,...); - colliers, armbanden, horlogebanden, cliquetsloten vervaardigen, scharnieren monteren; - alle edelstenen in juwelen zetten, volgens alle technieken; - alle herstellingen uitvoeren; - casting : alle voorbereidende werken tot en met gieten van alle legeringen volgens alle technieken; - uurwerkmakers-herstellers : - volledig onderhoud van "kleine" complicaties : automatische opwinding en datummechanisme; - controle en afregeling van gangresultaten.

F. De arbeider die gespecialiseerde werkzaamheden uitvoert die een theoretische opleiding vergen en ervaring vragen om kennis, nauwkeurigheid, handigheid en snelheid te verwerven voor het uitoefenen van alle specialiteiten van het vak. - Persoonlijke kwaliteiten : - kent de stiel door theoretische kennis en praktische ervaring; - kent alle gebruikte materialen en apparaten en hun aanwending; - kan met de meeste meettoestellen werken in het bedrijf; - kan plan lezen; - moet in team of alleen kunnen werken; - kan met derden discussiëren over technische problemen; - kan met alle meettoestellen werken in het bedrijf. - Geschiktheid : - buiten de kwaliteiten van voorgaande functie, zullen ook alle delicate problemen kunnen behandeld worden. - Activiteiten : - de moeilijkheden welke zich kunnen voordoen voorzien en er tijdig een oplossing voor vinden, zodat ze geen aanleiding geven tot tijdverlies; - de nodige initiatieven nemen om tot het gevraagde resultaat te komen met een minimum aan inspanning en kosten; - kan zonder hulp of controle de opdrachten tot een goed einde brengen; - ervoor zorgen dat er zich geen technische moeilijkheden van welke aard ook voordoen gedurende de uitvoering van het werk, door deze op voorhand te herdenken en de gepaste oplossing te zoeken en toe te passen. - Verantwoordelijkheden : - neemt zelfstandig de nodige initiatieven om enerzijds de directie te informeren en anderzijds de toevertrouwde opdrachten rendabel af te werken; - doet voorstellen in verband met bijscholing. - Functies : - automatische en CNC-machines stellen en programmeren; - machines en toestellen reviseren; - prijsberekening maken van nieuwe juwelen en herstellingen; - modellen vervaardigen in alle materialen (was, metaal en andere); - CAD/CAM juweelontwerp; - uurwerkmakers-herstellers : - verbeteren of herstellen van mechanisme functies en onderdelen van klokken; - volledig onderhoud, herstelling en afregeling van complicaties als chronograaf en complexe datummechanismes; - restauratiewerk aan klokken en horloges; - meewerken bij de opleiding van medewerkers in leercontract. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 4.Op iedere individuele loonfiche en loonafrekening, overhandigd aan de arbeider, moet de juiste beroepscategorie, waartoe betrokkene hoort, vermeld worden.

Iedere arbeider behoort noodzakelijkerwijze tot één van de beroepscategorieën vermeld onder artikel 3 van onderhavige overeenkomst.

Voor de vermelding volstaat het gebruik van de kenletter behorende bij iedere beroepencategorie : categorie "A." of "B." of "C." of "D." of "E." of "F.".

Art. 5.De lijst met functies zoals bepaald in artikel 3 van onderhavige overeenkomst is niet limitatief en kan worden aangepast volgens noodwendigheid.

Art. 6.Inzake beroepsprocedure kan de meest gerede partij, indien op ondernemingsvlak geen consensus inzake classificatie kan worden bereikt, een verzoeningsvergadering aanvragen via de voorzitter van het paritair subcomité. HOOFDSTUK IV. - Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017 betreffende de beroepenclassificatie, geregistreerd onder het nummer 139592/CO/149.03. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 3 mei 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van zes maanden betekend bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

De partij die het initiatief van de opzegging neemt, verbindt er zich toe de redenen van opzegging op te geven en tegelijkertijd amendementsvoorstellen in te dienen welke binnen één maand na de ontvangst in de schoot van het paritair subcomité besproken worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^