Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 25 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2018010318
pub.
25/01/2018
prom.
14/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010318

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2, laatst gewijzigd bij de wet van 12 november 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012011494 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011345 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011344 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011345 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011344 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016011314 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030204 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013463 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012011293 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën sluiten houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2017;

Overwegende dat aan de voorwaarden betreffende de voordracht van de kandidaten, bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012011293 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën sluiten houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën, werd voldaan;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer François-Xavier de Donnéa, Minister van Staat, gewezen Minister, wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2.Worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling : 1° de heer Olivier Van der Maren;2° de heer Mathias Bienstman;3° de heer Mathieu Verjans.

Art. 3.De volgende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling : 1° behorend tot de categorie van de werkgeversorganisaties : de dames Vanessa Biebel, An Nachtergaele, Françoise Van Tiggelen en Diane Schoonhoven en de heren Tom Van den Berghe en Piet Vanden Abeele;2° behorend tot de categorie van de werknemersorganisaties : de dames Nilüfer Polat en Caroline Verdoot en de heren Bert De Wel, Olivier Valentin, Sébastien Storme en François Sana;3° behorend tot de categorie van de niet-gouvernementele organisaties voor leefmilieubescherming : de dames Laurien Spruyt, Gwendoline Viatour en Céline Tellier;4° behorend tot de categorie van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking : mevrouw Brigitte Gloire en de heren Jan Van de Poel en Nicolas Van Nuffel;5° behorend tot de categorie van de sector van het verbruik : de heren Steve Braem en Jean-Philippe Ducart;6° behorend tot de categorie van de jeugdorganisaties : mevrouw Herlinde Baeyens en de heer Elliot Herman.

Art. 4.De erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zal later worden aangeduid.

Art. 5.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012011494 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;2° het koninklijk besluit van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011345 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011344 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;3° het koninklijk besluit van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011345 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015011344 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;4° het koninklijk besluit van 11 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016011314 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;5° het koninklijk besluit van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030204 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;6° het koninklijk besluit van 24 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013463 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;7° het koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 10 december 2017.

Art. 7.De Minister van Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^