Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 04 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011301
pub.
04/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971 en 26 maart 1999, en op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de dubbele lijsten van kandidaten op 8 mei 2006 aan Onze Minister van Economie werden voorgelegd;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Roosens, Edward, te Gent, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer Donnay, Philippe, te Brussel, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Roosens, Edward, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Aan de heer Bazan, François, te Brussel, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.De heer Vancronenburg, Geert, te Lier, wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Bazan, François, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^