Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 24 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter en de plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022598
pub.
24/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter en de plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, inzonderheid artikel 7, § 1, 2°;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Lantsoght, Johan, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wordt benoemd tot magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen, ter vervanging van de heer D'Hoest, Arthur, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.De heer Van Hille, Philippe, ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, wordt benoemd tot plaatsvervangend magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Lantsoght, Johan, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^