Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 30 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022599
pub.
30/06/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2001 tot bepaling van de wijze waarop de leden van het federaal Borstvoedingscomité worden voorge-dragen en aangewezen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd, voor een termijn van vier jaar, respectievelijk tot werkende en plaatsvervangende leden van het federaal Borstvoedingscomité : 1° Als vertegenwoordiger van het Belgisch Comité voor Unicef : - De heer Goyens, Philippe, 1040 Brussel; - Mevr. Marneffe, Isabelle, 1180 Brussel. 2° Als vertegenwoordigers van organisaties ter bevordering van de borstvoeding : - Mevr.Van Kogelenberg, Gerlinda, 3078 Meerbeek; - Mevr. Schneider, Christine, 2800 Mechelen; - Mevr. Flies, Els, 2910 Essen; - Mevr. D'Haese, Sylvie, 7940 Brugelette; - Mevr. Schaner, Liliane, 4210 Burdinne; - Mevr. Massart, Catherine, 5030 Gembloux; - Mevr. Moyersoen, Françoise, 5101 Erpent; - Mevr. Meyer, Erin, 1030 Bruxelles. 3° Als vertegenwoordiger van de vereniging ONE : - Mevr.Gilbert, Liliane,1180 Brussel; - De heer Hennart, Philippe, 1490 Court-Saint-Etienne. 4° Als vertegenwoordiger van Kind en Gezin : - Mevr.Quintelier, Sigrid, 9270 Kalken - Laarne; - De heer Catteeuw, Yvan, 8560 Gullegem. 5° Als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: - Mevr.De Gryse, Pascale, 8000 Brugge; - Mevr. Laquiere, Isabelle, 9520 St-Lievens Houtem; - Mevr. Mylemans, Pascale, 2160 Wommelgem; - De heer Raes, Pieter, 9031 Drongen; - Mevr. Gilis, Nadine, 3290 Diest; - De heer Lamotte, Jean-Marie, 1200 Brussel. 6° Als vertegenwoordigers van de artsen : - De heer Dickstein, Maurice, 1160 Brussel; - De heer Meulyzer, Peter, 2600 Berchem; - De heer Ben Ali, Nordine, 1070 Brussel; - De heer Flausch, Marc, 1190 Brussel; - Mevr. Stevens, Greet, 2800 Mechelen; - De heer Vandenplas, Yvan, 1652 Alsemberg; - Mevr. Coussement, Christilla, 1030 Brussel; - Mevr. Laboureur, Françoise, 5000 Namur. 7° Als vertegenwoordigers van de verpleegkundigen : - Mevr.Bangels, Anne-Marie, 3850 Nieuwerkerken; - De heer Noels, Gert, 2860 Sint-Katelijne-Waver; - Mevr. Valles, Josiane, 3700 Tongeren; - Mevr. Zels, Hilde, 3970 Leopoldsburg. 8° Als vertegenwoordigers van de vroedkundigen : - Mevr.Luts, Inge, 2440 Geel; - Mevr. Van Holsbeeck, Ann 1790 Affligem; - Mevr. Theetaert, Katrien, 3001 Heverlee; - Mevr. Wagelmans, Mireille, 2800 Mechelen.

Art. 2.Wordt benoemd tot Voorzitter van het federaal Borstvoedingscomité : - De heer Goyens, Philippe, 1040 Brussel.

Art. 3.Wordt benoemd tot Ondervoorzitter van het federaal Borstvoedingscomité : - Mevr. Van Kogelenberg, Gerlinda, 3078 Meerbeek.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Par le Roi : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^