Koninklijk Besluit van 14 juni 2006
gepubliceerd op 11 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022627
pub.
11/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 4, § 3, 4°, vervangen bij de wet van 17 december 1973 en gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 10/04/1999 numac 1999022288 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4 § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepe sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 januari 2003 en 11 juli 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Commissie van beroep, bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : - Mevr. Adriaensens, G., raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen; - De heer Collin, J.-P., voorzitter in het Hof van beroep te Brussel; - De heer Romain, P., emeritus kamervoorzitter in het Arbeidshof te Antwerpen. § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden : - De heer Demanet, G., ereprocureur-generaal in het Hof van beroep te Bergen; - De heer Gouy, M., erekamervoorzitter in het Arbeidshof te Bergen; - Mevr. Levecque, M., raadsheer in het Hof van beroep te Bergen; - De heer Luyckx, J., ereraadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen; - de heer Mertens de Wilmars, J., raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen; - De heer Peene, C., erekamervoorzitter in het Arbeidshof te Gent; - De heer Vercruysse, M., kamervoorzitter in het Hof van beroep te Gent; - De heer Verhavert, J., raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 16 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 10/04/1999 numac 1999022288 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4 § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepe sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en het koninklijk besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 april 2006.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^