Koninklijk Besluit van 14 juni 2015
gepubliceerd op 22 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

14 JUNI 2015 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2015000336
pub.
22/06/2015
prom.
14/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000336

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


14 JUNI 2015 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000001134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones sluiten houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 27 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000001134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones sluiten houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones wordt een artikel 18quater ingevoegd, luidende : "

Art. 18quater.De gemeenten Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Herk-de-Stad en Lummen worden gedefinieerd als één politiezone.".

Art. 2.De artikelen 1 en 16 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van het artikel 2 dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1 bedoelde politiezone.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^