Koninklijk Besluit van 14 maart 2014
gepubliceerd op 26 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018131
pub.
26/05/2014
prom.
14/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

14 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014018043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité sluiten houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2007 pub. 06/03/2007 numac 2007022261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 2, § 1 en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014018043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité sluiten houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 1, § 1 en § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014018043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité sluiten houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité wordt de volgende wijziging aangebracht : 1° in § 1, 2°, a), wordt de vermelding `'Dhr.J. Depoorter'' vervangen door de vermelding `'Dhr. D. Vos''.

Art. 2.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^