Koninklijk Besluit van 14 oktober 2019
gepubliceerd op 28 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest"

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2019042556
pub.
28/11/2019
prom.
14/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042556

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


14 OKTOBER 2019. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018032497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan twee partners uit de voetbalwereld type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018204813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest"


Bij Koninklijk besluit van 14 oktober 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018032497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan twee partners uit de voetbalwereld type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018204813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten "houdende toekenning van eervolle onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest", worden de woorden "de heer JOOSEN Eddie Eugène François (Brussel 08/08/1958) Ingenieur (milieuambtenaar) bij het gemeentebestuur van Ninove Ranginname op 08/04/2018" vervangen door de woorden "de heer JOOSEN Eddie Eugène François (Brussel 08/08/1958) Ingenieur (milieuambtenaar) bij het gemeentebestuur van Beveren.

Ranginname op 08/04/2018".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 december 2018.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^