Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 26 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201291
pub.
26/04/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201291

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999, 16 juni 2006 en 25 maart 2014;

Gelet op de dubbele kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel wordt benoemd : - als werknemer-arbeider : de heer EL BAKKALI Abdellatif, te BRUSSEL.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970. Koninklijk besluit van 12 oktober 1970, Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1970.

Koninklijk besluit van 4 mei 1971, Belgisch Staatsblad van 14 mei 1971.

Koninklijk besluit van 11 september 1974, Belgisch Staatsblad van 20 september 1974.

Koninklijk besluit van 12 september 1974, Belgisch Staatsblad van 24 september 1974.

Koninklijk besluit van 8 juni 1976, Belgisch Staatsblad van 22 juni 1976.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 29 november 1978.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1982, Belgisch Staatsblad van 10 september 1982.

Koninklijk besluit van 6 maart 1984, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1984.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 19 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 4 februari 1999.

Koninklijk besluit van 16 juni 2006, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2006.

Koninklijk besluit van 25 maart 2014, Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^