Koninklijk Besluit van 15 januari 2013
gepubliceerd op 25 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2013, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003004
pub.
25/01/2013
prom.
15/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2013, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financie wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 sluiten voor het begrotingsjaar 2013, artikel 28, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties sluiten betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008, 31 oktober 2008 en 21 juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007 en 23 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 24/06/2008 numac 2008003290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat sluiten betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2012;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Minister van Financiën wordt gemachtigd om in 2013 over te gaan tot uitgifte van : 1° lineaire obligaties waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties sluiten betreffende de lineaire obligaties;2° Staatsbons waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons;3° Euro Medium Term Notes waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 24/06/2008 numac 2008003290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat sluiten betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, St. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^