Koninklijk Besluit van 15 juli 2004
gepubliceerd op 31 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202133
pub.
31/08/2004
prom.
15/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 3, eerste lid, 3;

Gelet op de adviezen van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden erkend als representatieve vakorganisaties van werkgevers in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen : "Association Professionnelle des Agents Financiers Indépendants";

Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^