Koninklijk Besluit van 15 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag van drie leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en benoeming van drie nieuwe leden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022635
pub.
02/08/2005
prom.
15/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende ontslag van drie leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en benoeming van drie nieuwe leden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingsstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 53, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 houdende benoeming van drieëntwintig leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag uit haar functie van lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen als vertegenwoordiger van de werkgevers wordt, op haar verzoek, verleend aan Mevr. Pascaline Werrie.

Art. 2.Ontslag uit haar functie van lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen als vertegenwoordiger van de werkgevers wordt, op haar verzoek, verleend aan Mevr. Anne Thiry.

Art. 3.Ontslag uit zijn functie van lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen als vertegenwoordiger van de werknemers wordt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Luc Voets.

Art. 4.De heer Jean Baeten wordt benoemd tot lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, ter vervanging van Mevr. Pascaline Werrie, wier mandaat hij zal voleinden.

Art. 5.Mevr. Michèle Claus wordt benoemd tot lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, ter vervanging van Mevr. Anne Thiry, wier mandaat zij zal voleinden.

Art. 6.Mevr. Isabelle Van Hiel wordt benoemd tot lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, ter vervanging van de heer Luc Voets, wiens mandaat zij zal voleinden.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 8.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^