Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 28 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203174
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011 Nationaal akkoord 2011-2012 (Overeenkomst geregistreerd op 18 mei 2011 onder het nummer 104132/CO/116) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Duur

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van twee jaar, van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, met uitzondering van artikel 11, § 1.

Sector en ondernemingsoverleg

Art. 3.De sociale gesprekspartners hebben de intentie om met deze collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de loonkostenevolutie, permanente vorming en de tewerkstelling de toekomst van de sector en zijn werknemers op lange termijn te ondersteunen.

Voor het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de sector en de ondernemingen nemen de sociale gesprekspartners van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid en de onderhandelaars op ondernemingsvlak akte van de integrale inhoud van het bemiddelingsvoorstel van de regering en van de wettelijke bepalingen terzake.

Minimumuurloon

Art. 4.De bedragen van het minimum aanvanguurloon en van het minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit, zoals vastgesteld in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) betreffende het minimumuurloon gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, worden, in het 40-urenweek stelsel, vanaf 1 januari 2012 verhoogd met 0,3 pct.

De afronding zal gebeuren volgens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen (koninklijk besluit van 5 augustus 2006; Belgisch Staatsblad van 20 september 2006).

Ervaringsloon

Art. 5.Het minimumuurloon vanaf 12 maanden ervaring, zoals vastgesteld in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) betreffende de minimumuurlonen, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, wordt, in het 40-urenstelsel, vanaf 1 december 2012 verhoogd met 0,03 EUR/bruto.

De kost van de verhoging van dit artikel wordt in rekening gebracht op de enveloppe van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 2013-2014.

Ploegenpremies

Art. 6.De bedragen van de minimum ploegenpremies zoals voorzien in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de minimum ploegenpremies ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010), worden, in het 40 uren per week stelsel, vanaf 1 januari 2012, verhoogd met 0,3 pct.. De afronding zal gebeuren volgens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de minimum ploegenpremies ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten;

Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010).

Barema voor jongeren

Art. 7.De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het barema voor jongeren gesloten op 7 november 2001 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ( koninklijk besluit van 12 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid sluiten; Belgisch Staatsblad van 27 juli 2002) wordt vanaf 1 juni 2011 opgeheven.

Niet geconventioneerde ondernemingen

Art. 8.De uurlonen op 31 december 2011, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2011-2012 niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zullen verhoogd worden met 0,3 pct. op 1 januari 2012.

Deze verhoging met 0,3 pct. gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van het uurloon en/of andere voordelen die, met uitzondering van deze ten gevolge van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006 (koninklijk besluit van 5 augustus 2006; Belgisch Staatsblad van 20 september 2006), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling der lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, zouden toegekend worden aan de arbeiders tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De afronding van het uurloon zal gebeuren volgens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen (koninklijk besluit van 5 augustus 2006; Belgisch Staatsblad van 20 september 2006).

Implementatie sectorpensioen

Art. 9.Inzake de implementatie van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid wordt verwezen naar de bepalingen onder artikel 6, § 2, 2e alinea van het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders, gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (koninklijk besluit van 10 november 2009; Belgisch Staatsblad van 16 maart 2010) Bestaanszekerheid

Art. 10.Aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid De aanvullende werkloosheidsuitkering zoals voorzien in het eerste lid van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009 (koninklijk besluit van 10 oktober 2010; Belgisch Staatsblad van 10 november 2010), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid en van vergoedingen bij ontslag om economische of technische redenen of redenen van structurele aard bedraagt vanaf 1 mei 2011 : 9,50 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid.

De periode gedurende dewelke men recht heeft op de aanvullende werkloosheidsuitkering bij gedeeltelijke werkloosheid wordt verhoogd van maximum 55 dagen per jaar tot maximum 60 dagen per jaar en dit vanaf 1 januari 2011.

Conventioneel brugpensioen

Art. 11.§ 1. Brugpensioen vanaf 58 jaar De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, die per 31 maart 2011 vervallen is, wordt verlengd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013. § 2. Brugpensioen vanaf 56 jaar voor de arbeiders met minstens 20 jaar nachtprestaties en 33 jaar beroepsloopbaan.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar m type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventione sluiten; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar voor de arbeiders met minstens 20 jaar nachtprestaties en 33 jaar beroepsloopbaan, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd. § 3. Brugpensioen vanaf 56 jaar voor de arbeiders met minstens 40 jaar beroepsloopbaan De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 ( koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar m type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventione sluiten; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010) gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het conventioneel brugpensioen voor arbeiders vanaf de leeftijd van 56 jaar mits 40 jaar beroepsloopbaan, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd. § 4. Halftijds conventioneel brugpensioen De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 (koninklijk besluit van 17 maar 2010; Belgisch Staatsblad van 30 juni 2010), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar voor de arbeiders, die per 31 december 2010 vervallen is, wordt voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengd.

Toekenning van een sociaal voordeel

Art. 12.Het bedrag van het sociaal voordeel vastgelegd in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010 ), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel, wordt vanaf het betalingsjaar 2012 (sociaal dienstjaar 2011) gebracht op 135 EUR. De betalingsmodaliteiten worden bepaald door het beheerscomité van het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid".

Syndicale vorming

Art. 13.Het vierde lid, 2e alinea van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar m type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van conventione sluiten; Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010) in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, wordt met ingang van het jaar 2011 door de volgende bepalingen vervangen : - begrenzing : 1.200.000 EUR vanaf 2011; - verdeling : vanaf 2011 : 1.000.000 EUR jaarlijks aan de vakbondsorganisaties; 200.000 EUR jaarlijks aan Belgische Federatie van de scheikundige nijverheid en van life sciences VZW (essenscia).

Voor het jaar 2012 wordt voorzien in een éénmalige extra toelage van 50.000 EUR aan de vakbondsorganisaties.

Fonds voor vorming (risicogroepen)

Art. 14.De collectieve arbeidsovereenkomst tot voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid", gesloten op 30 september 2009 ( koninklijk besluit van 13 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010202989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010202733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 12/08/2010 numac 2010012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunsts sluiten; Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010) in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, zal voor de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden verlengd. De bijdrage voor het fonds voor vorming bedraagt 0,20 pct. op de brutolonen van de arbeiders.

Van de hierboven vermelde totaal gestorte middelen zal een bedrag gelijk aan de bijdrage van 0,05 pct. op de brutolonen van de arbeiders integraal gebruikt worden voor collectieve opleidingsprojecten.

Een deel van de middelen zal gedurende de periode van deze collectieve arbeidsovereenkomst in het bijzonder worden aangewend om volgende 3 projecten vorm te geven en verder uit te werken : 1. een betere integratie in de sector van personen met een handicap;2. de internationale solidariteit;3. de verbetering van de instroom van jongeren en promotie van de sector bij de jongeren. De concrete modaliteiten en middelen voor deze 3 projecten zullen worden bepaald door het beheerscomité van het fonds voor vorming.

De sociale partners van de scheikundige nijverheid zullen gedurende de periode van de collectieve arbeidsovereenkomst binnen het fonds voor vorming eveneens de nodige initiatieven nemen ten einde de participatiegraad jaarlijks te verhogen met 5 pct.

Syndicale afvaardiging

Art. 15.De drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardiging voor de werklieden, als bepaald in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor werklieden, gesloten op 12 februari 2008 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, wordt ( koninklijk besluit van 27 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 04/03/2009 numac 2008203855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardi type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008013500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar met een loop type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden sluiten; Belgisch Staatsblad van 4 maart 2009), per 1 september 2012, verlaagd van 30 naar 25 werklieden rekening houdende met volgende elementen : - De partijen verbinden zich om tegen 1 september 2012 een adequate omschrijving te formuleren betreffende het begrip "de nodige tijd" als omschreven in artikel 17 in voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst en dit specifiek voor de ondernemingen die minimaal 25 en maximaal 29 werklieden tewerkstellen. - De syndicale afvaardiging in deze ondernemingen bestaat uit maximaal 2 gewone leden. Er worden geen plaatsvervangende leden aangeduid. - Er kan in deze ondernemingen enkel een syndicale afvaardiging worden opgericht indien 50 pct. + 1 van de werklieden zulks schriftelijk vraagt via een schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Een paritaire werkgroep zal deze procedure evalueren en indien nodig aanpassen tegen uiterlijk september 2014. - Indien in een dergelijke onderneming reeds werklieden van een betrokken syndicale organisatie beschermd zijn uit hoofde van een mandaat in een overlegorgaan of als kandidaat op de lijsten van de sociale verkiezingen zullen de gewone leden van de syndicale afvaardiging voor deze organisatie uit de lijst van de beschermde werklieden worden aangeduid en omgekeerd.

Deze regeling doet geen afbreuk aan het statuut van de syndicale delegatie vanaf 30 arbeiders zoals omschreven in collectieve arbeidsovereenkomst houdende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor werklieden gesloten op 12 februari 2008 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid evenals de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2008 houdende paritaire aanbevelingen in verband met de toepassing van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor werklieden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst houdende coördinatie van het statuut van de syndicale afvaardigingen voor werklieden gesloten op 12 februari 2008 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Deze regeling vormt hiervoor geen precedent.

Combinatie arbeid-gezin Tijdskrediet - 1/5e loopbaanvermindering

Art. 16.§ 1. Tijdskrediet Het recht op tijdskrediet, voorzien door artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gesloten op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt uitgebreid tot een duur van maximum vijf jaar over de gehele loopbaan.

Tijdens het eerste jaar dient de uitoefening van dit recht op tijdskrediet, overeenkomstig voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, te gebeuren per minimumperiode van drie maanden.

Behoudens andere afspraken op het vlak van de onderneming dienen, van het tweede tot en met het vijfde jaar, de volgende cumulatieve voorwaarden nageleefd te worden : - het tijdskrediet moet uitgeoefend worden per periode van één jaar; - de arbeiders die van dat recht op tijdskrediet gebruik wensen te maken dienen minstens vijf jaar anciënniteit bereikt te hebben. § 2. 1/5e loopbaanvermindering De ondernemingen kunnen, rekening houdend met de goede werkorganisatie, overeenkomstig artikel 6, § 2 en 9, § 2 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad, de concrete toepassingsmodaliteiten bepalen van het stelsel van 1/5e loopbaanvermindering voor de voltijdse arbeiders die in ploegen zijn tewerkgesteld. § 3. Overgang van loopbaanvermindering naar conventioneel brugpensioen In geval een arbeider overstapt van een vorm van loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis) naar een vorm van conventioneel brugpensioen zal de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, als bepaald in de voor de sector geldende desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten, berekend worden op basis van een voltijds loon. Deze aanvullende vergoeding wordt geproratiseerd met de verhouding van de periodes voltijdse en deeltijdse tewerkstelling over de gehele loopbaan.

Deze regeling doet geen afbreuk aan gelijkwaardige of gunstiger modaliteiten die op het vlak van de onderneming bestaan.

Terugkomst uit zwangerschaps- of moederschapsverlof

Art. 17.Na afloop van het zwangerschaps- of moederschapsverlof heeft de werkneemster het recht terug te keren naar haar functie of naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform haar arbeidsovereenkomst.

Eindejaarspremie

Art. 18.In het artikel 8, 3e alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 ( koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de basisloonwaarborg voor zwangere arbeidsters sluiten; Belgisch Staatsblad van 8 april 2010) betreffende de eindejaarspremie, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, worden voor wat betreft de gelijkstellingen met effectieve arbeid de woorden "de dagen van gedeeltelijk werkloosheid tot vijfenvijftig dagen" vervangen door "de dagen van gedeeltelijke werkloosheid tot zestig dagen".

Paritaire werkgroep

Art. 19.Er wordt een paritaire werkgroep opgericht om de mogelijkheden in verband met de oprichting van een gemengd paritair comité (arbeiders en bedienden) voor de sector van de chemie en de life sciences te onderzoeken.

Overleg en sociale vrede

Art. 20.Met inachtneming van de sociale vrede en de procedures eigen aan de scheikundige nijverheid, erkennen de ondertekenende partijen namens hun mandaatgevers, dat zij voor de materies die deel uitmaken van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan elkaars eisen zijn tegemoet gekomen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten te goeder trouw, en de ondertekenende partijen verbinden er zich toe om ze te doen toepassen, zowel naar de letter als naar de geest.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^