Koninklijk Besluit van 15 juni 2004
gepubliceerd op 20 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris aangewezen door de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2004003287
pub.
20/07/2004
prom.
15/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2004. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris aangewezen door de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 18 en 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij sluiten tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003003312 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » sluiten houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »;

Overwegende dat het past om te voorzien in de vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris belast met het uitoefenen van de controle namens de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt aan de Regeringscommissaris bij de Nationale Loterij, voorgedragen door de Minister van Begroting, een jaarlijkse forfaitaire vergoeding toegekend van 15.000 euro en 500 euro per zitting van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de regeling voor de gewone leden van de Raad van Bestuur.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 juli 2003.

Art. 3.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^