Koninklijk Besluit van 15 juni 2006
gepubliceerd op 04 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlengin

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201807
pub.
04/07/2006
prom.
15/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periode gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Ka sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, inzonderheid op de artikelen 194 en 195;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 2001 sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periode gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Ka sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 2001 sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 november 2001.

Bijlage Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periode gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (Overeenkomst geregistreerd op 24 januari 2006 onder het nummer 78212/CO/322) Aanhef Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van de artikelen 194 en 195 van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Ka sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en stelt de loonsvoorwaarden van de uitzendkrachten vast tijdens de periodes gedurende dewelke zij niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel gedurende één jaar het systeem voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000 te verlengen. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1987);b) de uitzendkrachten bedoeld in artikel 194, § 1, van de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/01/2001 numac 2000022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen - Erratum type wet prom. 12/08/2000 pub. 21/02/2013 numac 2013000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 12/08/2000 pub. 06/11/2013 numac 2013000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en Bijlagen I en II, gedaan te Luxembourg op 21 juni 1994 (2) type wet prom. 12/08/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000000701 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Ka sluiten houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen namelijk de langdurig niet-werkende werkzoekenden, de bestaansminimumtrekkers of de gerechtigden van de financiële sociale bijstand. HOOFDSTUK II. - Loonsvoorwaarden

Art. 2.De in artikel 1, b) bedoelde uitzendkrachten hebben, tijdens de periodes gedurende dewelke zij niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker, recht op een bruto maandloon van 1.234,20 EUR, dit wil zeggen een bruto uurloon van 7,50 EUR in het stelsel van de 38-urenweek werkweek.

Deze bedragen worden respectievelijk gebracht op 1.295,91 EUR en 7,87 EUR ten vroegste zes maanden van de inwerkingtreding van de arbeidsovereenkomst voor invoeginterim en van zodra de werknemer 97 dagen effectief arbeid zal gepresteerd hebben. Zij kunnen evenwel nooit hoger zijn dan het loonniveau van de laatste betrekking.

Deze bedragen worden gekoppeld aan de indexaanpassingen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen zoals dat wordt bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen (koninklijk besluit van 29 juli 1988, Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1988). HOOFDSTUK III. - Duur van de overeenkomst

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd.

Zij treedt in werking op 1 oktober 2005 en treedt buiten werking op 30 september 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^