Koninklijk Besluit van 15 maart 2000
gepubliceerd op 27 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022262
pub.
27/04/2000
prom.
15/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 MAART 2000. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren onderworpen aan het statuut van het rijkspersoneel, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voornoemde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies nr. 31298/I/PF van 16 december 1999 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen worden de betrekkingen voorzien in de personeelsformatie als volgt over de taalkaders verdeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 9 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden voor de ziekenfondsen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van dezelfde datum als het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot wijziging van het koninlijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de peroneelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Art. 4.Onze minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^