Koninklijk Besluit van 15 maart 2020
gepubliceerd op 23 maart 2020
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020040601
pub.
23/03/2020
prom.
15/03/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040601

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


15 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 13;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 maart 2020;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende: - dat dit besluit de revalorisatiecoëfficiënt vastlegt die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders voor het aanslagjaar 2021 in aanmerking moet worden genomen; - dat de bedrijfsvoorheffing in 2020 moet worden ingehouden op de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders onderworpen aan de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de tabel van artikel 1 van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 20 maart 1995, 6 maart 1996, 26 februari 1997, 17 december 1998, 29 oktober 1999, 23 november 2000, 4 februari 2002, 23 januari 2003, 30 juli 2003, 16 juni 2004, 13 juni 2005, 19 mei 2006, 12 februari 2007, 11 maart 2008, 5 februari 2009, 11 februari 2010, 9 februari 2011, 12 maart 2012, 18 juli 2013, 19 mei 2014, 29 oktober 2015, 17 november 2016, 18 juli 2017, 24 juni 2018 en 3 april 2019, worden de kolommen van het aanslagjaar en van de revalorisatiecoëfficiënt respectievelijk aangevuld met "2021" en "4,60".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 20 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1995.

Koninklijk besluit van 6 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1996.

Koninklijk besluit van 26 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 13 maart 1997.

Koninklijk besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1998003651 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Koninklijk besluit van 29 oktober 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten4, Belgisch Staatsblad van 7 december 1999.

Koninklijk besluit van 23 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten5, Belgisch Staatsblad van 12 december 2000.

Koninklijk besluit van 4 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten6, Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002.

Koninklijk besluit van 23 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten7, Belgisch Staatsblad van 6 februari 2003 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 30 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten8, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2003 (3de ed.).

Koninklijk besluit van 16 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten9, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten0, Belgisch Staatsblad van 17 juni 2005 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten1, Belgisch Staatsblad van 29 mei 2006.

Koninklijk besluit van 12 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten3, Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007.

Koninklijk besluit van 11 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten2, Belgisch Staatsblad van 18 maart 2008.

Koninklijk besluit van 5 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten1, Belgisch Staatsblad van 13 februari 2009 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 februari 2010 (3de ed.).

Koninklijk besluit van 9 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 februari 2011.

Koninklijk besluit van 12 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 maart 2012.

Koninklijk besluit van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 juli 2013 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 19 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 mei 2014 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 november 2015 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 november 2016.

Koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017040554 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017.

Koninklijk besluit van 24 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 en van het koninklijk besluit van 11 januari 1993, en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 februari 1996, 5 oktober 1998 en 18 juni 2003, ter implementatie in Belgisc sluiten0, Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018.

Koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens sluiten2, Belgisch Staatsblad van 19 april 2019.


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^