Koninklijk Besluit van 15 november 2017
gepubliceerd op 23 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelelen. - Rechtzetting

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018030647
pub.
23/03/2018
prom.
15/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030647

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelelen. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad nr. 295 van 7 december 2017 bladzijde 108145, moeten de volgende correcties worden aangebracht : In de artikelen 11 en 18, vervangen "xxx" door '15 november 2017".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^