Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000697
pub.
10/12/1997
prom.
15/10/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het minister sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 1994 en het ministerieel besluit van 29 april 1996


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het minister sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 1994 en het ministerieel besluit van 29 april 1996, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het minister sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 1994 en het ministerieel besluit van 29 april 1996.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE Bijlage 9. JUNI 1997 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des durch den Ministeriellen Erlass vom 25.März 1994 und den Ministeriellen Erlass vom 29. April 1996 abgeänderten Ministeriellen Erlasses vom 30.

Oktober 1990 zur Ausführung des Artikels 44 des Königlichen Erlasses vom 2. August 1990 zur Einführung der allgemeinen Gemeindebuchführungsordnung Der Minister des Innern, Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere des Artikels 239, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Mai 1989;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 2. August 1990 zur Einführung der allgemeinen Gemeindebuchführungsordnung, insbesondere des Artikels 44;

Aufgrund des durch den Ministeriellen Erlass vom 25. März 1994 und den Ministeriellen Erlass vom 29. April 1996 abgeänderten Ministeriellen Erlasses vom 30. Oktober 1990 zur Ausführung des Artikels 44 des Königlichen Erlasses vom 2. August 1990 zur Einführung der allgemeinen Gemeindebuchführungsordnung, Erlässt :

Artikel 1.Die in der Anlage 2 des durch den Ministeriellen Erlass vom 25. März 1994 und den Ministeriellen Erlass vom 29.April 1996 abgeänderten Ministeriellen Erlasses vom 30. Oktober 1990 zur Ausführung des Artikels 44 des Königlichen Erlasses vom 2. August 1990 zur Einführung der allgemeinen Gemeindebuchführungsordnung aufgenommene wirtschaftliche Klassifikation und die in der Anlage 3 desselben Erlasses aufgenommene Klassifikation der allgemeinen Konten werden nach den in den nachstehenden Tabellen angeführten Bestimmungen abgeändert.

Art. 2.Vorliegender Erlass tritt ab dem Finanzjahr 1998 in Kraft.

Brüssel, den 9. Juni 1997 J. VANDE LANOTTE Tabellen mit Abänderungen der Anlage 2 Neue wirtschaftliche Kodes Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 15 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^