Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997
gepubliceerd op 13 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. - Bericht van adreswijziging

bron
ministerie van justitie
numac
1998009115
pub.
13/02/1998
prom.
15/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


15 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd. - Bericht van adreswijziging


« De vennootschap Reprobel, die bij koninklijk besluit van 15 oktober 1997 Belgisch Staatsblad van 7 november 1997) werd belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd, heeft haar maatschappelijke zetel overgebracht naar de Koninklijke Prinsstraat 87, te 1050 Brussel. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^