Koninklijk Besluit van 15 september 2006
gepubliceerd op 12 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2005 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006002117
pub.
12/10/2006
prom.
15/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen sluiten houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 125;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid op artikel 2, § 1, 5°;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Overwegende dat effectieve leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn hun ontslag hebben aangeboden;

Overwegende dat het derhalve nodig is om nieuwe leden te benoemen overeenkomstig de criteria bepaald in voormeld koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn wordt de vermelding : - « Mevr. Ruth Stockx, Brussel » vervangen door de vermelding : « De heer Piet Van Schuylenbergh, Brussel »; - « De heer Eric Wauters, Gent » vervangen door de vermelding : « Mevr. Rosanna Pascariello, Sint-Truiden »; - « Mevr. Martine Vanneste, Wevelgem » vervangen door de vermelding : « de heer Marc Vanthuyne, Hoeilaart ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Chateauneuf-de-Grasse, 15 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^