Koninklijk Besluit van 15 september 2020
gepubliceerd op 30 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020015616
pub.
30/09/2020
prom.
15/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015616

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « perimeter », de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2.Voor het stadion van KV Oostende, gelegen in de L. Van Tyghemlaan 62, te 8400 Oostende, wordt de perimeter afgebakend door : de gemeentegrens Oostende-Middelkerke vanaf de kustlijn ter hoogte van de Kalkaertstraat tot en met het kruispuntpunt Kalkaertstraat met de Nieuwpoortsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg (inclusief de Schoolstraat) tot en met het kruispunt met de Duinkerskeweg, de Duinkerskeweg tot en met het kruispunt met de Torhoutsesteenweg, de Torhoutsesteenweg tot en met het kruispunt de Mantelweg, de Mantelweg tot en met het kruispunt met de Klemskerkestraat, de Klemskerkestraat tot en met de Polderdijk, de Polderdijk tot en met de Gauwelozekreek, de Gauwelozekreek tot en met het Camerlinckxgeleed, het Camerlinkxgeleed tot en met de Camerlincksstraat, de Camerlincksstraat tot en met de brug over de Ringlaan, de Ringlaan tot en met het kruispunt met de Sloepenstraat, de Sloepenstraat tot en met het kruispunt met de Vaartblekersstraat, de Vaartblekersstraat tot en met het kruispunt met de Oudenburgsesteenweg, de Oudenburgsesteenweg tot en met de overgang in de Prins Albertlaan, de Prins Albertlaan tot en met het kruispunt met de Tweebruggenstraat, de Tweebruggenstraat tot en met het kruispunt met de Bredensesteenweg, de Bredensesteenweg tot en met het kruispunt met de Vicognedijk, de Vicognedijk tot en met de overgang in de Schietbaanstraat, de Schietbaanstraat tot en met het kruispunt met de Sergeant De Bruynestraat, de Sergeant de Bruynestraat tot en met het kruispunt met de Voorhavenlaan, de Voorhavenlaan tot en met de overgang in de Taboralaan, de Taboralaan tot en met de Dokter Eduard Moreauxlaan, de Dokter Eduard Moreauxlaan tot en met de gemeentegrens Oostende-Bredene, de gemeentegrens Oostende-Bredene tot aan de kustlijn, de laagwaterlijn vanaf de gemeentegrens Oostende-Bredene tot en met het aansluitingspunt met de gemeentegrens Oostende-Middelkerke.

Alle kruispunten van de bovenvermelde perimeter met andere openbare en private wegen zijn begrepen in deze perimeter.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 15 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^