Koninklijk Besluit van 15 september 2020
gepubliceerd op 01 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVK Svelta Melsele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020015620
pub.
01/10/2020
prom.
15/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015620

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVK Svelta Melsele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « perimeter », de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2.Voor het stadion van KVK Svelta Melsele, gelegen aan de Albrecht Rodenbachlaan 29 te 9120 Melsele, wordt de perimeter afgebakend door: de Grote Baan (N70) vanaf het rond punt met de Beversebaan (N70) tot en met het kruispunt met de Schoolstraat (N450), de Schoolstraat (N450) overgaand in de Dijkstraat (N450) overgaand in de Melseledijk (N450) tot en met het kruispunt met de Zaveldam, de Zaveldam overgaand in Smoutpot tot en met het kruispunt met de Stenenkruisstraat, de Stenenkruisstaat tot en met het kruispunt met de Beversebaan (N70), de Beversebaan (N70) overgaand in de Grote Baan (N70).

Alle kruispunten van de bovenvermelde perimeter met andere openbare en private wegen zijn begrepen in deze perimeter, alsook het op- en afrittencomplex Melsele (nr 9) van de E34

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^