Koninklijk Besluit van 15 september 2020
gepubliceerd op 21 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton **** naar ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020042909
pub.
21/09/2020
prom.
15/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-09-21 **** : 2020042909

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton **** naar ****


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk ****, artikel 72, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 19 oktober 2015;

Gelet op de behoeften van de dienst met name de **** van een gebouw in het kanton ****;

Gelet op de adviezen van de voorzitters van de **** en **** rechtbank van eerste aanleg **** van 18 mei 2020 en van de procureur des **** bij het parket **** van 19 mei 2020;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De zetel van het vredegerecht van het kanton **** wordt tijdelijk naar **** overgebracht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 28 september 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 15 september 2020. **** **** **** : De Minister van Justitie, ****. ****


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^