Koninklijk Besluit van 16 april 2020
gepubliceerd op 16 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020021190
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020021190

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van Koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt.

Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden en het ressort ervan vaststelt.

Gelet op het feit dat de organisatie van ons consulair netwerk regelmatig moet aangepast worden aan wisselende omstandigheden lijkt het noodzakelijk het besluit van 11 juni 2014 ten dele aan te passen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit de zeer eerbiedige en trouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Ph. GOFFIN

16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende het Consulair Wetboek sluiten houdende het Consulair Wetboek, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2020;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het consulaat-generaal van België te Casablanca wordt gesloten.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in kolom 1 worden de woorden "Casablanca Casablanca" opgeheven;2° in kolom 2 worden de woorden "Het Koninkrijk Marokko met uitzondering van de Wilayas van de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaers ;de Regio Fès-Boulemane, de Regio Gharb-Cherarda-Beni Hsan, de Regio Meknès-Tafilalet (behalve de Provincie Errachidia), de Oostelijke Regio (behalve de provincie Nador), de Regio Taza-Al Hoceima-Taounate (behalve de provincie Al Hoceima)." opgeheven. 3° in kolom 2 worden onder Rabat de woorden "de Wilayas van de Regio Rabat-Salé-Zemmour-Zaers ;de Regio Fès-Boulemane, de Regio Gharb-Cherarda-Beni Hsan, de Regio Meknès-Tafilalet (behalve de Provincie Errachidia), de Oostelijke Regio (behalve de provincie Nador), de Regio Taza-Al Hoceima-Taounate (behalve de provincie Al Hoceima)" vervangen door de woorden "Het Koninkrijk Marokko".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 16 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken Défense, Ph. GOFFIN


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^