Koninklijk Besluit van 16 februari 2015
gepubliceerd op 06 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011089
pub.
06/03/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd: 1° NBN B 34-001 Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Coderingssysteem bij visuele inspectie - Nationale aanvulling bij NBN EN 13508-2+A1:2011 (1e uitgave);2° NBN T 42-115 Kunststofleidingsystemen - Infiltratie-transportriool (IT-riool) voor regenwater - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave);3° NBN T 42-116 Kunststof leidingsystemen - PE 100 buizen met hoge weerstand tegen trage scheurvoortplanting (PE 100-RC buizen) - Eisen en beproevingsmethoden (1e uitgave).

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel, waar zij te koop zijn.

Art. 3.De bekrachtiging van de volgende norm wordt opgeheven: NBN E 52-019 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 november 1989.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^