Koninklijk Besluit van 16 januari 2013
gepubliceerd op 25 januari 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009033
pub.
25/01/2013
prom.
16/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikelen 10 en 23;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2012;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën en van de Nationale Loterij, van de Minister van Economie, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden als vaste leden van de Kansspelcommissie, hierna de Commissie genoemd, benoemd voor een termijn van zes jaar : a) als vertegenwoordigers van de Minister van Justitie : - Jean-Claude Fontinoy, Franstalig lid; - Jean-Luc Cottyn, Nederlandstalig lid; b) als vertegenwoordigers van de Minister van Financiën : - Janfranco Piccin, Franstalig lid; - Marleen Flamand, Nederlandstalig lid; c) als vertegenwoordigers van de Minister van Economie : - Hugues Dumont, Franstalig lid; - Frank Demeyere, Nederlandstalig lid; d) als vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken : - François Doorrekens, Franstalig lid; - Daisy Vervenne, Nederlandstalig lid; c) als vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid : - Pierre DU VILLE, Franstalig lid; - Mireille GOEMANS, Nederlandstalig lid; f) als vertegenwoordigers van de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort : - Fabrice Carton, Franstalig lid; - Ivan Van Den Bergh, Nederlandstalig lid.

Art. 2.Worden als plaatsvervangende leden van de Kansspelcommissie, hierna de Commissie genoemd, benoemd voor een termijn van zes jaar : a) als vertegenwoordigers van de Minister van Justitie : - Emmanuel Boon, Franstalig lid; - Eddy Baelemans, Nederlandstalig lid; b) als vertegenwoordigers van de Ministers van Financiën : - Alain Dalcette, Franstalig lid; - Henk MAHIEU, Nederlandstalig lid; c) als vertegenwoordigers van de Minister van Economie : - Laurent Van Hoyweghen, Franstalig lid; - Wim Ivens, Nederlandstalig lid; d) als vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken : - Yves Libert, Franstalig lid; - Terence Burgers, Nederlandstalig lid; e) als vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid : - Deborah Gustin, Franstalig lid; - Alain Bourda, Nederlandstalig lid; f) als vertegenwoordigers van de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort : - Michel Eggermont, Franstalig lid; - Alfons Vanheusden, Nederlandstalig lid.

Art. 3.De leden en hun plaatsvervangers hebben recht op 62 euro presentiegeld per vergadering van een halve dag van de Commissie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 25 januari 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Financiën en voor de Nationale Loterij, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Financiën, S. VANACKERE De Minister voor Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^