Koninklijk Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 21 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012520
pub.
21/08/1997
prom.
16/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 9 juli 1973, 20 december 1978, 6 juli 1983 en 27 augustus 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1993 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : Brohée, André, te Bergen; Carrier, Roger, te Chastres;

Eeckman, Jean-Pierre, te Kortrijk;

Halleux, Pierre, te Andenne;

Evrard, Didier, te Manage;

Derkenne, Jean-Marie, te Saint-Ghislain;

De Bruycker, Daniel, te Péruwelz;

Huybrechts, Alfons, te Scherpenheuvel-Zichem; di Stefano, Umberto, te Eigenbrakel;

Polge, Francis, te Rijsel (Frankrijk);

Mathys, Christian, te Lochristi; de la Roche, Michel, te Kapellen.

Plaatsvervangende leden : De heren : Bosquillon, Jacques, te La Louvière;

Mortier, Amand, te Lovendegem;

Mevr. Depaepe, Jenny, te Lendelede;.

De heren : Honoré, Daniel, te Bergen;

Dumolin, Christian, te Kortrijk;

Jottard, Philippe, te Waver;

Randour, Michel, te Hon-Hergies (Frankrijk);

Naert, Ghislain, te Moeskroen;

Lebailly, Jean, te Saint-Ghislain;

Daloin, René, te Bernissart;

Scherpenbergs, Dominique, te Ans;

Lemaire, Michel, te Obourg. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : Michiels, Jacques, te Namen; Bourguet, Marc, te Stavelot;

Henckaerts, Bart, te Diepenbeek;

Craenembroeck, Roger, te Nijvel;

De Nooze, Alain, te Bergen;

Vandedasteele, Charles, te Moeskroen;

Dusoleil, Leo, te Heusden-Zolder;

Trotti, Jean, te Charleroi;

Vandenberghe, Patrick, te Brugge;

Licata, François, te La Louvière;

Dubruille, William, te Péruwelz;

De Groote, Luc, te Kruishoutem.

Plaatsvervangende leden : De heren : Lootens, Paul, te Pont-à-Celles;

Daffe, Yvon, te Fosses-la-Ville;

Van Den Broeck, Willy, te Sint-Amands;

Desmet, Rik, te Torhout;

Monteyne, Bruno, te De Haan;

Vanderauwera, Constant, te Affligem;

Halleux, Daniel, te Namen;

Van Haudt, Leon, te Opwijk;

Vanpee, Jan, te Overijse;

Daerden, Justin, te Herk-de-Stad;

Louviaux, Michel, te Clavier;

Betremieux, Patrice, te 's Gravenbrakel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^